Děkujeme všem sponzorům za finanční dary na výstavbu pomníku.